Enkelt havedesign
  ved stuehus

 Huset var oprindeligt stuehus og
 lade til en gård, hvorfra der blev
 udstykket, nu ligger det inde i
 Hjørring by.
Havens indretning er
 holdt i enkel stil med stramme,
 lige linjer, der fremhæver det
 klassiske hus.

 

 Her prioriteres, at havens rum
 fremstår tydeligt, mens
planter
 primært udnyttes som baggrund
 eller enkle dekorative indslag; og
 da helst flere af samme slags  i
 grupper eller som bunddækkende
 tæpper; et elegant løv og leg med
 bladformer vægtes  højere end
 blomstring. Klippede bøgehække
 udgør havens vægge, visse steder
 som brede purrer, der dækker
 over grundens spring i niveau.
 Gennemgående akser og indram-
 mede kig får den 
relativt smalle
 grund til at virke større. Omkring
 spejlbassinet er indrettet en 
hvid
 have, mens violette nuancer
 præger den lille terrassehave.

 Liv i vinterbilledet opnås ved spil
 mellem de kanelbrune bøgehække
 og stedsegrønne taks, vedbend og
 klippede buksbom.
 
 (
Se mere fra haven:
 Klik på hvid prik mellem pile.)