Havedesign for Lemvig kommune

   Et idékatalog udarbejdet til borgerne på Hovedgaden i Nissumby for Lemvig kommune.
   Et oplæg med havedesign for fem konkrete forhaver med forskellig placering i forhold til Hovedgaden.
   Idékatalogets formål er at inspirere gadens beboere til at bidrage til en grønnere og mere frodig by i det
   vindblæste landskab. Se hele idékataloget her