Skov- og parkkirkegård

En egeskov med stedsegrøn bund omgiver de lyse hækomkransede skovhaver. I de lyse rum står soli-tære træer i bunddække af skov-bundsstauder. Den nyanlagte kirke-gård er indrettet til både urner og kister. Den supplerer den gamle kirkegårds traditionelle gravsteder.