Klassisk forhave med stier af chaussésten

De flotte granitbelægninger sekunderes af klassiske planter som lavendel og småbladet buksbom bag bøgehækken. Bemærk at den brede hæk dækker over et spring i terræn.