Landskabsarkitekt skaber indbydende
 miljø omkring virksomhed

 Med enkle former og ganske få plantearter skaber
 landskabsarkitekten et sammenhængende miljø for
 både parkeringsplads, indgang og kantinehave ved
 industribyggeri.
 Rum med en belægning af granit, et spejlbassin,
 hække og solitære træer gør et potentielt kedeligt
 sted indbydende for såvel gæster som ansatte. De
 runde former giver de hårde flader et blødt modspil.
 Med tiden klippes hækkene med varierende højde,
 gradvist lavere hen mod hovedindgangen. Set på
 afstand får den høje industribygning og P-pladsen
 modspil af træer.

                                          Ring og hør nærmere