Plan for bede i byrummet
Nørresundby Bypark

 Tæt på Limfjordsbroen med ud-
 sigt til Ålborgs skyline ligger By-
 parken, som er tegnet af Stig L. 
 Andersson Landskabsarkitekter. 
 Ålborg kommune bad Havearkitekt
 gruppen om at supplere med en
 plan for nyt staudeanlæg i det ek-
 sisterende byrum. Man ønskede
 nemmere vedligehold, flere farver 
 og mere spil mellem planterne
 samt en større årstidsvariation. 
 Hertil blev valgt en kombination
 af kraftige stauder og græsser,
 der klæder det rå anlæg med dets
 organiske former. Et farvemæssigt
 samspil med omgivelserne er
 tilstræbt. (Tryk på hvid prik mellem
 pile og se anlæg i sensommer).

 Plan til jeres by? Ring og hør