Havedesign i Østjylland -
 pergola i lang indkørsel

 Inderst fungerer en pergola som
 carport, men den leder også den
 besøgende på rette vej til husets
 fordør. Selve indkørslen er etab-
 leret i mørke skærver med en fin
 indgangssti i matchende klinker.
 Pergolaen spænder fra skel til skel
 og kæder naboens garage,  plan-
 keværker og bøgehæk  sammen,
 så virkningen af  en lang snæver
 indkørsel på 'koteletgrunden'
 bliver brudt. Som ekstra gevinst
 opnås en fin lys skygge virkning.
 

                   Ny indkørsel?
   - rådfør dig med havearkitekten

Skov med frodig skovbund afgrænset af bøgehæk giver værdigt modspil til den lange indkørsel- og bidrager til spillet mellem lys og skygge
Hvordan løser Havearkitektgruppens havedesigner opgaver med indkørsler på lange koteletgrunde? En smukt designet pergola og ditto klinkesti kan være svaret