Naturhave i skovlysning

Højt i bakket terræn i en lysning i Vendsyssels skove ligger det lille landsted. Former af klippet bøg an-vendes som overgange mellem na-turen og de mere styrede områder nær husene. Såvel frugtlund som urtehave med asparges og hvidløg ligger beskyttet bag hver sin ram-me af bøgehæk. Kontrasten mel-lem klippet og uklippet udnyttes med stor effekt i de mange klippe-de stier, der glider gennem længe-re græs og umærkeligt fører fra haven ud i landskabet. (Se me-re:Tryk på hvid prik mellem pile).