Havedesign efter engelsk
  inspiration - i Thisted

 Det sandfarvede hus med mørke-
 blå vinduer er tegnet af  arkitekt
 Jens Foged efter inspiration fra
 Arts and Craft-bevægelsen i
 England. Husets stil og farver har
 inspireret til en bred indgangssti
 med  chaussestensbelægning,
 der langs begge sider er flankeret
 af blomstrende rabatter med roser
 og stauder. Høje bøgehække dan-
 ner forhavens rum; bl.a. bilens
 plads under fire højstammede
 træer samt en attraktiv terrasse i
 læ mellem hus og P-plads. På
 mod satte side af stien står en
 bænk med udsigt til blomsterbede
 og villa.
 
        Bestil haveplan til ny forhave

 

 

 

Farver i hus bygget i engelsk stil var inspiration for staudebede i gult, hvidt og blåviolet på hver side af indgangssti i chaussésten. Havearkitekt gruppen