Gårdrum ved Bornholms
 Regionskommune i Rønne

 Ved Bornholms Regionskommune
 på Ullasvej i Rønne er der anlagt
 gårdrum langs østsiden af den
 gule hovedbygning. Terrænet
 omkring bygningen ligger højere
 end bygningen. For at skabe
 gode opholdsrum i forbindelse
 med kantinen samt lys og luft
 omkring bygningen er rummene
 formet som aflange, halve ellipser
 placeret på god afstand af bygnin-
 gen. Brede bøgehække formidler
 overgangen mellem de stensatte
 rum og det omgivende græsrum.

 Kontakt vores landskabsarkitekt
                i din region