Bedre læ fra vest og alternative gravstedstyper til afløs- ning af de mange tomme, traditionelle kistegravsteder var i i fokus på Nors kirkegård i Thy. Bl.a. blev efterlyst natur- prægede valgmuligheder og større biodiversitet. Udviklingsplanen afvikler over en årrække en nyere af- deling mod syd til fordel for gradvis omlægning til en ny bypark 'Kirkebakken'. En skoveng med gravfelter af slået græs mellem klippede stier kunne straks påbegyndes nordvest for kirken. Nors kirkegård er karakteriseret ved indre rækker og alléer af kugleklippede røn. Planen revitaliserede det bevaringsværdige princip. Tilsvarende blev reetableret ny trækrans og en kort allé til våbenhuset