Virksomheder og institutioner

Byd kunder og besøgende vel-
kommen med et spændende og indbydende indgangsparti. En enkel og robust beplantning giver læ og gode rammer, som fremhæ-
ver virksomhedens/institutionens identitet.

Helhedsplaner for de udendørs omgivelser ved virksomheder,høj-
skoler,efterskoler,plejecentre og andre institutioner skaber sammen-
hæng mellem bygninger og friarealer.

Vores landskabsarkitekter tilbyder rådgivning og planer for

  • Indretning af omgivelser og friarealer
  • Indgangsparti og parkering
  • Terrasser og gårdhaver til medarbejdere/kunder/beboere
  • Sansehaver og gårdrum ved plejehjem og institutioner
  • Kantineterrasser
  • Nyttehave til køkkenet
  • Revitalisering af beplantninger
  • Plejeplaner