Kirkegårde

Kirkegården er en del af vores kulturarv. Her finder vi rum til ro og fordybelse. Den ældre kirkegårds traditionelle udtryk og dens char-
merende skævheder skal respek-
teres, når der opstår behov for at udvikle kirkegården mod mindre og enklere gravstedstyper. Ved forny-
elser og udvidelser har vi også opmærksomhed på kirkegårdens rolle i landskabet og på det rekreative indhold som f.eks. en park- eller skovkirkegård kan have.

Vores landskabsarkitekter tilbyder  

 • Plan for omlægninger og
  udvidelser f.eks. skov- eller parkkirkegård
 • Helhedsplaner med revitalise-
  ring af kirkegårdens rammer,
  diger og beplantninger
 • Udviklingsplan (reguleringsplan)
 • Plan for parkering og materialegård
 • Plan for friarealer ved sognehuse
 • Plan for præstegårdshaver
 • Plejeplaner      
                            Se eksempel