Kirkegårde

Kirkegården er en del af vores kul-
turarv. Her finder vi rum til ro og
fordybelse. Den ældre kirkegårds
traditionelle udtryk og dens char-
merende skævheder skal respek-
teres, når der opstår behov for at
udvikle kirkegården mod mindre
og enklere gravstedstyper.Ved for-nyelser og udvidelser har vi også opmærksomhed på kirkegårdens rolle i landskabet og på det rekrea-tive indhold som f.eks. en park- eller skovkirkegård kan have.

Vores landskabsarkitekter tilbyder  

 • Plan for omlægninger og
  udvidelser f.eks. i form af skov- eller parkkirkegård
 • Helhedsplaner med revitalise-
  ring af kirkegårdens rammer,
  diger og beplantninger
 • Udviklingsplaner
 • Plan for parkering og materialegård
 • Plan for friarealer ved sognehuse
 • Plan for præstegårdshave
 • Plejeplaner      

                            Se eksempel
   Læs 'Kirkegårde i forandring'