Landejendom, landskab og natur

En have- og landskabsplan er en samlet løsning for landejendommens have, de nære omgivelser og det omgivende landskab. Den styrker stedets kvaliteter og udvikler dets muligheder. Det handler om at skabe læ, bevare udsigt og opnå sammenhæng mellem ejendom-
mens forskellige bygninger
. Men også om at skabe intime og vedkommende husnære miljøer til ophold.

En landskabsplan er også aktuel, når en lystejendom eller et hobbybetonet landbrug skal udvikles i rekreativ retning med hestefolde, ridestier, jagt, enge, småskove og søer. En landskabsplan kan skabe/udvikle natur- og herlighedsværdier f.eks på marginaljorder og i tidligere grusgravsområder.

En have- og  landskabsplan giver landejendommen karakter og styrker dens kvaliteter.

 

Vores landskabsarkitekter tilbyder planer for

 • Landbohave, terrasser, leg, frugthave
 • Gårdspladser, indkørsler, alléer
 • Grønne rammer ved produktionsbygninger, silo mv.
 • Rådgivning i indledende fase af byggeprojekt.
 • Bebyggelsesplan m. adgangsveje,terrænforhold mv.
 • Reetableringsplan efter bygningsændringer
 • Landskabsplan med læhegn,småskove,stier og søer
 • Naturgenopretning f.eks. efter råstofindvinding
 • Plejeplan          
                         Se landskabsplan for fritidslandbrug