Landskabsarkitekt til offentlige anlæg

Grønne åndehuller fremkalder glæde og oplevelse i gadebilledet. Selv små arealer kan ved enkle greb løftes til spændende pauser i hverdagen. Mindre parker og pladser, løbestier og små byhaver skaber mødesteder og rum for nye fællesskaber i kommunens byer.
Rekreative stier i og omkring byen etablerer forbindelser gennem bynær natur og ud i landskabet. Det øger tilgængeligheden og forbedrer muligheden for at opleve naturens mangfoldighed.

Vores landskabsarkitekter tilbyder idéoplæg, konsulent-bistand og planer for kommunale projekter 

  • Lommeparker og sansehaver
  • Landsbyens fællesareal
  • Vejbeplantning, rabatter og
    rundkørsler
  • Udvikling af rekreative områder,
    stisystemer ol.
  • Plejeplaner