Boligforeninger og grundejerforeninger

Udnyt potentialet i jeres grønne fællesområder. Overvej at udvikle større arealer med klippet græs i ekstensiv retning med mere naturpræg, stier mv. i samspil med intensive områder til ophold og boldspil omgivet af beplantning.

Få øje på mulighederne i at bryde områderne op, så der opstår flere delområder med hyggelige miljøer - indbydende rammer som inviterer til at opbygge og dyrke fællesskaber i bebyggelsen. 

Vores landskabsarkitekter tilbyder rådgivning og planer for
 

  • Indretning af fælles friarealer
  • Beboer- og fælleshaver med f.eks.blomster, frugt og bær
  • Parkering og vejbeplantning
  • Legeområder med f.eks. plads til  bål, grill og shelters
  • Revitalisering af ramme- og vejbeplantninger
  • Plejeplaner