Bliv klar til havebesøg

Når du henvender dig til os, aftaler vi tid til et havebesøg. Bestil i god tid, der kan være venteliste. Det er vigtigt, at alle der skal have indflydelse på haven er til stede under besøget. Vi beder dig om forinden at lave en præcis opmåling og optegning af haven (se nedenfor). Under mødet gennemgår vi de aktuelle forhold i haven. Vi vender jeres ønsker og behov - afvejer og prioriterer. Havearkitekterne skitserer ofte på stedet, men både haveplanen og haveskitsen tegnes færdig på tegnestuen. Har I spørgsmål, er I velkomne til at ringe eller maile.

Hvem bruger haven - ønsker og behov

Inden besøget skal du og havens øvrige beboere tænke over, hvordan I bruger haven, og hvilke funktioner det nye haveanlæg skal indeholde.Er det terrasser/siddepladser, leg, læ, blomster at tage ind af, køkkenhave, udsigter, behov for afskærmning eller...? Begrænsninger eksempelvis i form af tid, økonomi og servitutter på grunden er også væsentlige.Hvilken stil og stemning holder I af i en have? Er der specielle ønsker til planter eller farver? Er der ting, I ikke kan lide i en have?

Opmålingsvejledning

Under besøget skal vi bruge en målfast optegning af haven i målestoksforholdet 1:100. Opmålingen kan laves i 1:200, hvis haven er meget stor.
(1:100 betyder at 1 cm svarer til 1 m i haven og for 1:200 svarer 1 cm til 2 m i haven).
Er der facadetegninger, er det en god hjælp.

 

Tips til opmålingen

Vi anbefaler dig at udføre opmålingen selv. Dels lærer det dig nyt om haven, dels sparer du penge. At opmåle en have kan være et stort arbejde,sæt derfor god tid af. Er det svært for dig selv at måle op, gør vi det gerne mod betaling af tidsforbruget.

Indtegn huset på grunden med præcis bredde og placering af døre og vinduer. Eksisterende småhuse, fliser, dæksler eller andre ting i haven, der skal bevares, tegnes ind. Træer og store buske tegnes enkeltvis, mens sammenhængende beplantning som hække, læhegn og bede markeres med omkredsen.
Markante terrænforskelle som skråninger, trapper og støttemure tegnes ind - meget gerne med angivelse af højdeforskelle. Brug helst husets sokkelhøjde som udgangspunkt. Husk nordpil.

Brug sigtelinjer

For at placere en genstand i haven præcist på tegningen er det en fordel at bruge sigtelinier. Spænd snore vinkelret ud fra husets hjørner. Mål afstanden vinkelret fra sigtelinien ud til genstanden samt afstanden fra hushjørnet til punktet på sigtelinien. På tegningen stiples sigtelinien ind - og ud fra målene kan genstanden placeres på tegningen. Skrå skellinjer opmåles også ved hjælp af sigtelinjer.

Læs om haveplanlægning           
Læs om andre haveanlæg
Foredrag om haveplanlægning