Haveplaner - hvad får man?

En haveplan fra Havearkitekt -gruppen består af 4 dele

1. Håndtegnet haveplan
• som regel i målestoksforhold 1:100. Se udsnit ovenfor.
• af haveplanen fremgår havens design med rum f.eks.gårdhave,
  lund, krydderurtehave, terrasser og stier
• på haveplanen er præcist indtegnet placering af træer og buske
  samt øvrige plantesammensætninger med numre, der
  henviser til plantelisten
• formgivning og valg af belægninger
• placering af carporte, skure, drivhuse, sandkasser mv.
• ved terrænforskelle er der indtegnet placeringer af trapper,
   støttemure, skråninger mv.

2. Detaljeret planteliste
• plantenavn (dansk og botanisk) og kort beskrivelse af planten
• planteantal og plantestørrelse ved køb er angivet

3. Beskrivelse af haveplanen
• havens opbygning og hovedidé præsenteres
• særlige anlægsopgaver og tips til pasning beskrives

4. Vejledninger i anlægsarbejdet
• relevante tekniske vejledninger til belægninger, trapper,
   plantning osv medfølger. 

Materialet fremsendes digitalt. Planer op til A3 fremsendes kun digitalt, større planer fremsendes også pr. post.

.

          En haveskitse - hvad får man

En haveskitse er en tegning, der primært viser havens stuktur og ruminddeling og kommer med idéer til indretningen. Haveskitsen indeholder stikord til plantevalg i form af f.eks. 'høje rhododendron', 'hvide stauder og roser' eller 'skovbund'. Navnene på de vigtigste planter som hække og træer kan indgå. Skitsen tegnes som regel i målestokken 1:100. Haveskitsen sendes pr. post, digitalt eller afsluttes evt.på stedet.

Se priser på haveplan og skitse

 

 Med haveplanen følger en detaljeret planteliste, beskrivelse af havens opbygning og idé samt tekniske vejledninger.