Havedesign uden cookies

Vi benytter ikke cookies på vores hjemmeside havearkitektgruppen.dk

Registrerede data vedrørende kunder 

Når du bestiller et havebesøg med henblik på at få lavet en haveplan eller
-skitse, gemmes dine kontaktoplysninger i din lokale havearkitekts eget
digitale kartotek. Det drejer sig om navn, adresse, telefonnummer og email-
adresse. Her opbevares også din planteliste. Henvend dig derfor til din egen
havearkitekt, hvis du ønsker dine data slettet efter at have modtaget planen
over haven.

Vi hverken sælger eller videregiver kundeoplysninger til andre.