Havekonsulentens råd om at klippe hæk

Hækkens form

Hækken skal klippes, så den er bredere forneden end foroven. En hæk på 180 cm kan have en bredde på 30-40 cm ved jorden, mens den foroven er blot 20-30 cm bred. Når hækken klippes på denne måde, får alle sideskud lys og derved optimale forhold til at danne tætte skud i hele hækkens højde. Den smalle top betyder også, at der ikke kan ligge store mængder sne, som kan få bløde hække til at vælte om vinteren.

En ung hæk klippes let på siderne i takt med at den vokser til, så dannes der tætte sideskud. Toppen klippes først, når hækken har opnået sin endelige højde.
Når hækken har fået sin endelige form er det vigtigt at

 

 

klippe helt tilbage til sidste års klippested.

Klippetidspunkter

Løvfældende hække (bøg, avnbøg, liguster, navr)

Disse hække klippes fra slutningen af juni til midten af august. Vælges juni-klipningen, vil hækken få nye skud i løbet af sommeren, og den kan derfor trænge til en ny klipning i august. Vent derfor med at klippe til perioden midt juli til midt august, hvor tilvæksten er næsten slut, så vil hækken stå stramt resten af sommer og efterår. Én hækklipning om året er tilstrækkeligt, men hække der klippes to gange vil blive mere tætte i væksten.

Stedsegrønne hække (buksbom, taks, thuja)

Disse hække klippes bedst i april/maj måned eller flere gange i løbet af sommeren dog senest i august måned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Havetips