Blå eller rosa hortensier?

Havekonsulenten rådgiver om,
hvordan man kan skifte farven


Nostalgi og gode minder fra mormors have er ofte knyttet til disse planter. De blomstrer fra juli til sent efterår i skønne blå, rosa eller hvide farver. Det spændende med hortensier er, at jordtypen har ind-
flydelse på hvilken farve blomsterne får. Nogle holder af de rosa hortensier og andre af de stærke blå. Det
er muligt at ændre pH-værdien i jorden og få blomsterne til at skifte farve fra rosa til blå eller omvendt afhængigt af temperament. Hortensier trives ikke i jord med høj pH-værdi (basiske jorder med meget kalk). De skal have en mere sur jord. Den sure jord opnås ved at blande ren sphagnum (uden kalk) i jorden. Man kan også strø pulveriseret svovl ovenpå jorden. Denne svovl omdannes efterhånden til svag svovlsyre, som gør jordvandet surt. Brug 100 g svovlblomme pr. kvm. til lerjord og det halve til sandjord én højst to gange, med et års mellemrum.

Lyserøde eller blå blomster

Er jorden kun svagt sur bliver hortensierne rosa. Blomsterne ændrer farve mod blå ved stigende mængde syre og aluminium opløst i jordvandet. Det er syren der opløser noget af jordens aluminium, som planterne så kan optage. Der er kun aluminium i lerjorde, som kan frigives til hortensierne. I ren sphagnum og i sandede jorder er der ikke aluminium, så her må der enten tilsættes ler (uden kalk) eller, hvis blomsterne skal være blå i en fart, aluminiumsulfat (alun). Dette salt drysses under buskene med kun ét

 

 

 

 

 

gram pr. kvm. pr. halvår. Alun købes på planteskoler eller på apoteket. 

Hvide og røde hortensier beholder farven

De hvide hortensier og de mere røde sorter (Hydrangea 'Alpenglühen' og 'Preziosa') ændrer stort set ikke farve ved ændring i jordens surhedsgrad.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Havetips