Haveindretning -
leg med løvefødder

Af have og Landskabsarkitekt Hanne Lynge Jacobsen

 

Den bliver ofte overset. En fantastisk plante med utrolig mange værdifulde egenskaber. En plante der på smukkeste vis fremhæver sine omgivelser. Navnet er lådden løvefod, Alchemilla mollis.
 

Løvefod er en staude. Det kunne forlede til at tro, at den hører til i staudebedet, og netop i det blande-
de staudebed finder man den da også tit. Enkeltvis kommer løvefod dog sjældent til deres ret i selskab med mange forskellige planter.

 

 

 


Effektiv som bunddække

Løvefod er en effektiv bunddækkeplante, der skygger frøukrudt bort, når først tæppeet lukker. Kommer der lidt enårig rapgræs eller andet ukrudt i løbet af vinteren, fjernes det ved den årlige forårslugning, så klarer løvefoden selv resten. Det er oplagt at kombinere den med helt tidlige forårsløg, som kan nå at blomstre og visne hen, inden løvefoden breder sine blade ud.

Vanddråbernes plante

Løvefod er en flot plante med blågrønne, elegant formede blade á la "løvepoteaftryk". Den bliver ca. 30-50 cm høj afhængigt af vækstforholdene. På de store, lådne blade samler sig i fugtigt vejr 

Den gør sig bedst i større flader, eventuelt sammen med enkelte andre planter, som den til gengæld fremhæver smukt.Heldigvis er løvefrod let at opformere. Den sår sig selv, hvis man lader blomsterstandene sidde. Forår eller eftersommer kan et enkelt stort eksemplar deles i mange små med en skarp spade.

Gror overalt

Løvefod kan gro næsten hvor som helst. I fuld sol og i nogen skygge, om end ikke i den dybeste skygge. På stort set alle jordtyper bortset fra de allertørreste og de vandlidende. Dertil kommer, at det er en robust staude, der uden at brede sig synderligt kan hamle op med sine naboer. Den kan overleve i det forladte staudebed mellem højt græs sammen med f. eks. storkenæb, dagliljer og gyldenris.

de fineste sølvskinnende vanddråber. Gennem hele juni og juli måned lægger den et let slør af bitte-små, sart grøngule blomster i løse stande hen over de blødhårede blade. Efter afblomstringen frisker det op at klippe de visne blomsterstande af, og det giver samtidig et ekstra flor sidst på sæsonen. 

Fremhæver de andre

Blomsternes neutrale farve og lette udseende bevirker, at løvefod er nem at bruge. Den klæder rigtig mange af havens planter. Det er blot at få ideen og så prøve den af. Prøv eventuelt først i en vase.
Såvel blomster som blade egner sig glimrende som staffage sommerens buketter, ligesom blomsterne er gode til tørring. Det gør jo ikke havens løvefod til et mindre interessant legetøj.
  

Billedtekster

Øverst: Den historiske alba-rose "Celestial" i bund af løvefod. Grøngul og kølig lyserød er kontrastfarver - men i den sarte udgave. Det giver en spændende, men dog rolig virkning. Begge planter har blågrønt løv med markante bladformer, er også uden for blomstringstiden gør selskabet interessant.


 I midten: Blåt og gult er altid pænt - ikke mindst, når det bindes sammen af blandingsfarven grøn. At vi er i den dæmpede afdeling med støvet blåt, lyst grøngult og blågrønt er blot et ekstra raffinement. Såvel katteurt som løvefod tåler tør jord som fx. i mange sommerhushaver.

Nederst: Løvefod gør sig godt i store flader. Her i halvskygge under letløvede småtræer, hvor den har naboskab af daglilje, hvis græslignende blade danner flot kontrast til løvefodens løv. Begge planter er effektivt bunddække, samtidig er de robuste og med nogenlunde samme vækstkraft.
De kan derfor stå sammen i årevis uden megen pasning. Én enkelt forårslugning er nok. 

Yderst th.: Løvefod er en glimrende bredplante, den understreger søens fugtige frodighed - kunstig sø eller ej. Og den er god til at dække kedelige bassinkanter.
Omvendt udgør vandspejlet  en optimal baggrund, der fremhæver løvefodens former.


Tilbage til artikeloversigt om haveindretning