Henrivende høstanemoner

Af have- og landskabsarkitekt Ellen Lærke Jørgensen

Sensommerens og efterårets blomsterdronning - høstanemonen - glæder os med flittig blomstring fra august, måske allerede fra sidst i juni og indtil oktober. Høstanemoner plantes mest for blomstringens skyld, men har også elegante blade og en fyldig vækst. Høstanemoner i selskab med andre sent blomstrende stauder, roser og buske, betyder at blomsterhaven i sensommeren kan være helt overdådig ligesom i juni. Høstanemonen tåler sol og halvskygge, og den elegante vækst betyder, at høstanemonen kan bruges i mange sammenhænge.

Fin sensommerstaude

Høstanemonen er god i det blandede staudebed. Her afløser den tidligt blomstrende stauder, som er ved at nedvisne. Vær opmærksom på, at høstanemonen har let udløberdannelse, så den breder sig. 

Anemone japonica 'Honorine Jobert' 

Anemone japonica 'Königin Charlotte'

Anemone japonica 'Hadspen Abundance'

Anemone japonica 'Whirlwind' er halvfyldt i blomsten

Det kræver så, at de øvrige planter i bedet har samme vækstkraft, så planterne ikke fortrænger hinanden. Hosta, høstfloks og sct.hansurt giver sammen med høstanemonen fin blomstring i sensommerhaven. Baggrunden i staudebedet kan bestå af sommerfuglebuske og hortensier, som begge klæder stauderne og giver ekstra højde i bedene.

En anden placering af høstanemonen er i den lyse skygge i en skovbundsbeplantning. Også her i selskab med hosta, men høstanemonens lethed kan understreges med planter som violfrøstjerne, astilber og forskellige bregner. I dette bed vil den afløse fingerbøl, Digitalis, akeleje og løjtnantshjerte, Dicentra spectabilis. De hvide farver er specielt gode i skyggen, hvor de lyser op som stjerner. 

Den elegante vækst og oprindelsen fra Japan betyder, at planterne også optræder i de japanske haver. Her ses de i sammenhæng med krogede japanske løn og klippede buksbom. Høstanemonerne opnår god højde, så en placering i mellemgrunden eller baggrunden af et bed er bedst.

Snitblomster

Høstanemonen skaber glæde i haven, men er også obligatorisk som snitblomst. Den er holdbar i vasen og anvendelig som udsprunget, men også i knop, hvor de runde knopper ligner fine perler i buketter og dekorationer. Den stive stængel gør den nem at arbejde med.

Vinteren

Også i vinterhaven udmærker høstanemonen sig. lad de afblomstrede blomsterstande sidde. I løbet af vinteren danner planterne frøuld omkring frøene. Knopperne forvandles til vattotter, svævende på stilke og glimtende i vintersolen.

Oprindelse

Høstanemoner tilhører anemoneslægten og der findes to arter, Anemone japonica og Anemone hupehensis som kaldes høstanemoner. Anemone hupehensis stammer fra Kina, hvor den vokser mellem skyggende klipper, men også på mere lysåbne stenede steder. Anemone japonica stammer derimod fra Japan. Det er under disse to arter de forskellige sorter henregne. Der er dog ikke helt enighed om, hvordan sorterne er opstået, så i nogle sammenhænge benævnes sorterne blot som Anemone hybrider.

Navne og sorter

Anemone hupehensis er i blade, blomster og væksthøjde mindre end Anemone japonica typerne. Den førstnævnte har typisk højder på 60-70cm og blomsterne er ca 4 cm i diameter. Den anden art opnår højder på 80-100cm og blomsten er her typisk 5,5cm i diameter. Er vækstforholdene optimale, ses også planter med større højde. De to mest plantede sorter er japonica typer. Den ene er renhvid 'Honorine Jobert' og den anden rent rosa 'Königin Charlotte'.

Blomsten og farverne

Flere høstanemoner changerer i farverne. De to yderste kronblade som har dækket knoppen kan have en mørkere farve end de inderste kronblade. Der opstår derfor et fint farvespil mellem de enkelte blomsters inder- og yderside. Både Anemone hupehensis 'September Charm', Anemone hupehensis 'Praecox' og Anemone hupehensis 'Splendens' er netop disse sorter med et farvespil fra lys rosa til mørkrosa, den sidstnævnte mere mørkrosa til pink.  Også røde farver ses. Anemone japonica 'Hadspen Abundance' er rød med en brun tone. Husk også at blomsterne bleges i solen, så farverne virker ofte lysere.
Mange holder af høstanemonens enkle blomst med de få kronblade, men ønsker man en mere fyldig blomst er det muligt at få halvfyldte blomster. Anemone japonica 'Whirlwind' (hvid) og Anemone japonica 'Pamina' (rosa/rød) hører til de mest almindelige typer.
Blomsterne vender sig mod solen, og i blomsternes midte sidder støvknapperne i en gul ring, så den gule farve bliver dominerende i blomsten og lyser op i de mørkere typer. Blomsterne er samlet i kvaste 5-7 sammen langt oppe ad stænglerne. De udsprungne blomster sidder sammen med de små kuglerunde, hvidfiltede knopper, det er en fin kontrast. Stænglerne er stive, og planterne vælter ikke. Det er bl.a. derfor de regnes for nemme planter, fordi de ikke skal bindes op. Bladene er trelappede og grundstillede. De er forholdsvis store og skygger, så ukrudt ikke spirer så let. Der sidder også en krans af blade oppe på  stænglen lige under blomsterkvasten. Disse er lidt mindre men har samme facon.

Voksestedet

Høstanemoner holder af halvskygge og trives i de fleste jordtyper, men foretrækker dog en god humusrig jord. Planterne kan stå mere solrigt, hvis jorden ikke er for tør. I tung jord med dårligt dræn mistrives planterne, og de bliver slappe i tør jord.
Høstanemonernes blade kommer relativt sent op af jorden om foråret og ser derfor ikke ud af så meget i potten på planteskolen, så den indbyder typisk ikke til spontan indkøb i forårsmånederne. I haven betyder den sene fremkomst af bladene, at forårsklargøring af bedene skal foretages med omtanke, så de spæde blade ikke skades. Er haven ny, eller er I ikke fortrolige med, hvordan planterne ser ud, så markér dem med små pinde i efteråret, så sker der ikke uheld.

Lav selv flere planter

Høstanemoner plantes og deles både forår og efterår, men etableres bedst ved forårsplantning. Høstanemonen har dybtgående rødder der kun er svagt forgrenede. Man kan derfor være i tvivl, om der overhovedet er rod med, når planten deles. Der skal imidlertid ikke meget rod med for at flytningen lykkes. Omvendt betyder det så, at der ofte dukker planter op på den gamle vokseplads.


Høstanemone og kertepileurt blomstrer i sensommeren
                                                                                                                                                            Tilbage til artikeloversigt om haveindretning