Spar tid - haveindretning med græsplæne i flere højder

Af have- og landskabsarkitekter 

Lene Juhl Jørgensen og Hanne Lynge Jacobsen 

 

Er du træt af at bruge så megen tid på at klippe din store græsplæne?

Læs her, hvordan du kan indrette haven, så du både sparer tid og får en mere spændende plæne.

 

Ugentlig klipning

Den klippede græsplæne er den grønne samlende bund i haven. Men den fint klippede plæne er også arbejdskrævende. Den kræver klipning minimum en gang om ugen og i perioder med særlig hurtig græsvækst op til to gange. En stor græsplæne kan derfor være en tidsrøver, hvis alt skal klippes lige ofte. Ved at variere klippehyppigheden af forskellige områder af plænen  kan du både spare tid og få en varieret og spændende plæne.

Månedlig klipning

Tæt på huset vil det være mest praktisk med et tæt klippet plæne. Men i yderområderne af den store plæne kan man få en spændende virkning ved kun at klippe græsset en gang om måneden. På en måned bliver græsset ikke så højt som i en blomstereng. Det er derfor en god løsning, hvor man synes, at en uklippet blomstereng er for vild og uregerlig. Græsset her bliver kun mellemlangt, som når man kommer hjem fra sommerferie til en lidt langhåret græsplæne. For at tydeliggøre, at de grove græspartier er et bevidst valg, er det godt at holde tæt klippede græsstier langs kanterne af det længere græs og evt. føre tæt klippede stier igennem området. De tæt klippede stier kan trække plænens form op og give spændende kontraster mellem det lave og det lidt længere græs. Forårsløg som vintergækker, krokus og snepryd kan blomstre i græsset i det tidlige forår. Det grove græs må klippes med en rotorklipper, mens en cylinderklipper godt kan klippe stierne. Hvis det kniber for rotorklipperen at komme gennem græsset efter en måned, må klippetidspunktet sættes ned til det mulige. Hvor langt græsset bliver på en måned, afhænger af de lokale forhold.
 
 

Uklippet græs

En del af den store græsplæne kan naturligvis også udlægges som en egentlig blomstereng med vilde blomster i langt græs,der kun klippes en eller to gange årligt. Foruden de vilde blomster, som man kan lade komme af sig selv eller så sammen med græsset, er blomsterengen et fint sted til højere forårsløg som narcisser, klokkescilla og martagonliljer. Også forskellige stauder, der kan forvilde sig ved selvsåning som f.eks. akelejer er fine i blomsterengen. 

Men også uden blomster er en eng af lange blomstrende græsser et smukt syn. Blomsterenge med langt græs egner sig på steder i haven, hvor der kun er lidt trafik. Færdsel gennem engen må foregå på klippede stier, der også giver smukke kontraster til det lange græs.

Engen kan anlægges på større eller mindre områder i fuld sol, hvor mange solelskende blomster som hvid okseøje vil trives i græsset. Men også i skyggen under gamle frugttræer vil engen være en mulighed. Skyggen gør græsset mere spinkelt, hvad der giver plads til skyggetålende blomster i græsset. Engen slås med le eller buskrydder en eller to gange årligt enten i oktober eller både i juni og oktober. Det afklippede fjernes. Alle tre klippemetoder kan bruges i den samme have og gøre en stor kedelig græsplæne mere spændende.

Til artikeloversigt om haveindretning