Forhave med løvtag og ekstra parkering 

 Den gamle villa får en ny enkel forhave med lave bøgehække. I hækkene
 står en lille lund af paradisæbletræer og danner et let løvtag over den
 ekstra parkeringsplads, som har fundet plads i forhaven. Paradisæble-
 træerne giver både blomstring og smukke bær, men skærmer også let for
 kig til husets vinduer. Fyldige bunddækkeroser blomstrer i bedene det
 meste af sommeren.